Agenda BRZO+

{"tabBasic":{"type":"events","title":"Agenda BRZO+","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-folder","topn":"3","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"autoHide":true,"autoRefresh":true},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"118244"},"layout":{"showDescription":true,"showAuthor":true,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"}}

Brzoweb

Gemeenten en provincies hebben een aantal uitvoerende taken op het terrein van het omgevingsrecht  ondergebracht in omgevingsdiensten.

De provincie, waar het Brzo-bedrijf is gevestigd, is bevoegd gezag. De Brzo-omgevingsdiensten werken  samen aan een uniforme uitvoering van de VTH-taken voor bedrijven die vallen onder het Brzo en vergelijkbare bedrijven  (categorie 4 van de Richtlijn industriële emissies, RIE4).

Zij houden in BRZO+-verband toezicht op naleving van de Brzo-wetgeving, samen met Inspectie Sociale  Zaken en Werkgelegenheid, Veiligheidsregio’s en Rijkswaterstaat of een waterschap.

Het Brzoweb is een besloten werkomgeving waarin deze diensten samenwerken aan een uniforme uitvoering van hun taken voor bedrijven die vanwege activiteiten met risicovolle stoffen vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo 2015). Deze bedrijven zijn verplicht om naast de milieuvergunning te voldoen aan eisen uit het Brzo 2015.   

De Brzo-uitvoeringsdiensten werken samen in het landelijk programma BRZO+. Informatie hierover is ook te raadplegen op de openbare website van het programma.

 

 

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.