Hoofdmenu

Privacyverklaring

Als u deze community/website bezoekt, kan het zo zijn dat hier persoonsgegevens worden verwerkt. Hieronder staat beschreven wie verantwoordelijk is voor deze verwerking, waarom persoonsgegevens nodig zijn, hoe hiervoor toestemming is verkregen, om welke gegevens het gaat en wat uw rechten zijn.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Bureau BRZO+ en het landelijke coördinatiepunt van de zes Brzo-OD’s (vanuit de DCMR Milieudienst Rijnmond) zijn beide medeverantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Hierbij wordt de privacy van websitebezoekers gerespecteerd en persoonlijke informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Bureau BRZO+ en de DCMR houden zich hierbij aan de wettelijke voorschriften voor bescherming van persoonsgegevens.

Waarom worden persoonsgegevens verwerkt?

Persoonsgegevens die u op deze community/website opgeeft, worden alleen gebruikt voor de volgende doelen:

1.      het optimaal kunnen samenwerken en kennisdelen met andere gebruikers op deze community/website;

2.      om met u in contact te kunnen treden en te reageren of door u gestelde vragen;

3.      om u te informeren over nieuwe producten en/of diensten;

4.      de afhandeling van uw aanvraag tot informatie;

5.      voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven die u per e-mail worden verzonden;

6.      het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);

7.      voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;

8.      het optimaal laten functioneren van deze community/website.

Hoe hebben wij toestemming gekregen om uw persoonsgegevens te verwerken?

Persoonsgegevens worden alleen gebruikt als daar toestemming voor is gegeven.

  • u werkt voor een organisatie en voor uw werkzaamheden is het nodig om uw persoonsgegevens te verwerken op deze community/website, u geeft voor deze verwerking toestemming door bij het inloggen de gebruikersvoorwaarden te accepteren. 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw registratiegegevens, aanvullende profielgegevens en gegevens over uw voorkeuren worden bewaard totdat u deze gegevens wijzigt of totdat u uw profiel verwijdert. Ook wordt uw profiel verwijderd indien het niet meer nodig is voor het doel van deze community/website.

Leverancier van de Software van deze community/website is Mett

De software van het Forum is niet van de verantwoordelijke, maar van een derde partij: Mett. De verantwoordelijke heeft met Mett een zogenaamde verwerkersovereenkomst gesloten, om te waarborgen dat Mett zich aan de regels houdt die gelden voor het verwerken van persoonsgegevens. Mett en de verantwoordelijke gebruiken uw persoonsgegevens om de community/website te beheren en te optimaliseren. De software van Mett staat op eigen servers in Nederland.

Google Analytics

We hebben een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. De gegevens die we in Google Analytics verzamelen worden geanonimiseerd en versleuteld. Het zogeheten ‘delen van gegevens’ met Google staat uit. Tot slot gebruiken wij de Analytics-cookies niet in combinatie met andere diensten van Google.

Uw rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) geeft u als betrokkene verschillende rechten:

1.      Zo heeft u het recht om de verantwoordelijke te verzoeken om inzage van en rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die de verantwoordelijke in het kader van deze community/website over u verwerkt. Deze rechten zijn uitgewerkt in de artikelen 15, 16 respectievelijk 17 van de AVG. Daarnaast heeft u het recht de verantwoordelijke om beperking van de verwerking van bedoelde persoonsgegevens te vragen (artikel 18 AVG).

2.      Ook wijst de verantwoordelijke u op uw recht op overdraagbaarheid van de u betreffende persoonsgegevens die de verantwoordelijke in het kader van de community/website over u verwerkt (artikel 20 AVG).

3.      Tot slot is van belang dat u het recht heeft bij de verantwoordelijke bezwaar te maken tegen de verwerking (artikel 21 AVG) en dat u een klacht kunt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat is de toezichthouder op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens (artikel 57 lid 1 onder f AVG).

Cookie-instellingen