Aanpassing organisatiestructuur Brzo-OD’s

ProfielfotoRobert Mout July 10, 2017 777 keer bekeken 0 comments

Mede door de komst van de Meerjaren afspraak met de 12 provincies, is in juni de organisatiestructuur van de Brzo-OD's aangepast.

In juni 2017 is de organisatiestructuur van de Brzo-OD’s aangepast. Dat was nodig, omdat de provincies de meerjarenafspraak (MJA) voor VTH taken bij Brzo en RIE 4 bedrijven hebben vastgesteld. Het was ook nodig om een andere reden. Meerdere projectleiders voerden projecten uit naast hun reguliere taken voor vergunningverlening en toezicht. Het bleek niet mogelijk om voor alle projecten voldoende tijd vrij te maken voor de projecten waardoor meerdere projecten vertraging opliepen.

Er is voor gekozen om drie projectleiders vrijwel full time in te zetten. Inmiddels zijn drie collega’s van de Brzo-OD’s bereid gevonden de project op zich te nemen. Alle drie hebben ze hun sporen verdiend in het VTH domein en het uitvoeren van projecten. Het zijn Jos Zanders (OMWB), Theodoor Fernhout (DCMR) en Frans Segers (ODRN). Zij zijn inmiddels gestart. Er is een taakverdeling gemaakt. Deze is hier te vinden. Er was een natuurlijk moment om te wisselen van projectleiders door de komende pensionering van Petry van Kempen (ODRN) en het vertrek van Albert Jans (voorheen ODG). Ook zijn er aanvullende projecten vanuit de Meerjaren afspraak met de provincies. Deze wijzigen samen maken een nieuwe verdeling van projecten mogelijk.

Wat betekent deze wijziging voor de lopende projecten? De huidige projectleiders en andere betrokkenen blijven hun taak uitvoeren zoals de projectgroepen voor opleidingen, aardbevingen, PGS 29 en LRSO. Daar verandert niets aan. Wat wel verandert, is dat Jos, Theodoor en Frans het eerste aanspreekpunt zijn voor de projecten die zij onder hun hoede hebben. Nieuwe projecten vanuit de MJA zullen uitgevoerd worden door de drie genoemde collega’s. Je kunt bij hen alle vragen en opmerkingen kwijt zowel over de methodieken en afspraken als voor de implementatie.

Met deze aanpassing van de organisatie zijn we klaar om de provincies nog beter van dienst te kunnen zijn en van de MJA een succes te maken.

 

Met vriendelijke groeten,  Robert Mout

Brzo-OD programmamanager

0  Comments

Cookie settings